Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Poselskiego projektu ustawy o składce audiowizualnej
  • Poselskiego projektu ustawy o mediach narodowych

Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=443

Poselski projektu ustawy o mediach narodowych wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=442

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do obu powyższych projektów w terminie do 17 maja 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź