Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
  • Projektu rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-uchylajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-terminu-zaplaty-podatku-od-towarow-i-uslug-z-tytulu-importu-towarow

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 28 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-wzoru-deklaracji-dla-podatku-od-towarow-i-uslug-od-wewnatrzwspolnotowego-nabycia-paliw-silnikowych

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 30 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź