Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-deklaracji-importowej-dla-podatku-od-towarow-i-uslug

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 15 lipca 2016 roku do godz. 12.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl