Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-bieglych-rewidentach-i-ich-samorzadzie-podmiotach-uprawnionych-do-badania-sprawozdan-finansowych-oraz-o-nadzorze-publicznym

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 15 lipca 2016 roku do godz. 12.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl