Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych projektu aktów prawnych:

  • Minister Rozwoju przekazał do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

 

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz dwoma materiałami: 1. Umowy procesowe – zarys koncepcji; 2. Postępowanie grupowe w modelu opt-out dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12287513/katalog/12366047#12366047

Ustawa ta stanowi część pakietu „100 zmian dla firm”, którego celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się m.in. zmiana reguł odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy w procesie budowlanym poprzez modyfikację art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu oraz materiałów dodatkowych w terminie do 3 sierpnia 2016 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl