Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny;


Przedmiotowe projekty przesyłamy w załączeniu.
Projekty opracowało Ministerstwo Cyfryzacji. Są to projekty rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W aktach tych określa się operatorów usług kluczowych oraz wskazuje, jakiego rodzaju incydenty będą musiały podlegać zgłoszeniu. Uprzejmie prosimy o analizę załączonych projektów i przesyłanie ew. uwag na adres: p.wolejko@pracodawcyrp.pl w terminie do 20 czerwca 2018 roku.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do obu powyższych projektów w terminie do 19 czerwca 2018 roku (środa) na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.