konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że trwają konsultacje następujących projektów aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń;


przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
W szczególności uprzejmie proszę o zastanowienie się nad regulacją § 4 ust. 2 – kryterium obliczania wysokości wynagrodzenia osoby zwolnionej z obowiązku wykonywania pracy.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 12 października 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl