Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło następujące konsultacje podatkowe:

  • w sprawie planowanych objaśnień dotyczących stosowania przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR);

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-sprawie-raportowania-schematow-podatkowych-mdr?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU
termin zgłaszania uwag określony został na 6 grudnia 2018 roku.
 

  • w sprawie planowanych objaśnień dotyczących stosowania przepisów regulujących pobór podatku u źródła (WHT);

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienia-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-objasnien-nowych-zasad-poboru-podatku-u-zrodla-wht?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU
termin zgłaszania uwag określony został na 13 grudnia 2018 roku.
 

  • w sprawie objaśnień zasad opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków (Exit Tax);

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-objasnien-zasad-opodatkowania-podatkiem-od-niezrealizowanych-zyskow-exit-tax?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU
termin zgłaszania uwag określony został na 13 grudnia 2018 roku.
 

  • w sprawie nowych regulacji w zakresie cen transferowych;

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/konsultacje-podatkowe-ws-nowych-regulacji-w-zakresie-cen-transferowych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU
termin zgłaszania uwag określony został na 10 stycznia 2019 roku.
 

  • w sprawie objaśnień dotyczących stosowania preferencyjnej 5% stawki podatkowej do dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej (IP Box);

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-objasnien-dotyczacych-stosowania-preferencyjnej-5-stawki-podatkowej-do-dochodow-uzyskanych-z-praw-wlasnosci-intelektualnej-ip-box?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU
termin zgłaszania uwag określony został na 10 stycznia 2019 roku.