Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych niżej wymienione projekty aktów prawnych.

Niestety, Ministerstwo ustaliło niebywale krótki termin zgłaszania uwag. W związku w tym uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do tych projektów w terminie do 14 grudnia 2018 roku do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Rozpoczęto konsultację następujących projektów:

1)     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318958;

2)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318956;

3)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318954;

4)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych –  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318953;

5)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318952;

6)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318957;

7)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznejhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318900.

Krótki termin na konsultacje resort finansów uzasadnił pilną potrzebą przyjęcia przedstawionych propozycji.