konsultacje społeczne

W związku z występującym nadal instrumentalnym stosowaniem art. 70 § 6 punkt 1 Ordynacji podatkowej w celu zawieszania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowił poprowadzić konsultacje w tym zakresie. Rzecznik zwrócił się o przekazanie wszelkich informacji w tym zakresie i wskazanie konkretnych znanych Państwu przypadków (zwłaszcza gdy wiązało się to z zastosowaniem drastycznych środków przez organy ścigania) takiego działania organów administracji skarbowej.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących wyżej wymienionych kwestii do dnia 28 stycznia 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl