Konsultacje społeczne

 Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez MIiR projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE);


Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w terminie do 18 czerwca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl