Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;

projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324900/katalog/12627908#12627908

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 23 września 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

 

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego;

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324902/katalog/12627994#12627994

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 23 września 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

 

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;

projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325001/katalog/12628301#12628301

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 24 września 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

 

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy;

projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325000/katalog/12628258#12628258

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 26 września 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

 

  • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych;

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324904/katalog/12628080#12628080

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 1 października 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Ponadto Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło do konsultacji „Zieloną Księgę o fundacji rodzinnej”.

Inicjatywa ministerstwa dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję i równocześnie pozwolą zachować wartości kluczowe dla rodziny, sprzyjać akumulacji kapitału i zapewniać środki na pokrycie bieżących potrzeb członków rodziny osób prowadzących firmy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Projekt księgi dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zielona-ksiega-o-fundacji-rodzinnej

Ewentualne uwagi do projektu księgi proszę przesyłać w terminie do 4 października 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl