Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych następujący dokument:

  • Informację Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Przedmiotowy dokument przesyłam w załączeniu.
Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 26 listopada 2019 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl