Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

Czytaj dalej

konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W ramach konsultacji społecznych przekazujemy:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do konsultacji społecznych: projektu ustawy o rewitalizacji;  projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych: projektu ustawy – prawo zamówień publicznych; projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:
Projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy warz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu.
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Wytyczne wraz z formularzem zgłaszania uwag przesyłamy w załączeniu.
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Wytyczne wraz z tabelą zgłaszania uwag przesyłamy w załączeniu.

Czytaj dalej