Konsultacje Strategii zrównoważonego finansowania – 'Sustainable finance strategy’

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje „Sustainable finance strategy” – Strategii zrównoważonego finansowania. Ramy dla europejskiego planu inwestycyjnego z uwzględnieniem celów klimatycznych i środowiskowych.
Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszelkich opinii, uwag oraz konkluzji dotyczących tej tematyki, zostaną one włączone do naszego stanowiska oraz organizacji, z którymi współpracujemy.
Prosimy o przesyłanie uwag do 14 lipca 2020 r.

Konsultacje są uzupełnione o akty delegowane do strategii, dotyczące poszczególnych obszarów zrównoważonego finansowania z terminem do 6 lipca
Sustainable finance – obligation for mutual funds to advise clients on social & environmental aspects (zobowiązania dla funduszy wspólnego inwestowania)
Termin do przesyłania uwag: 5 lipca
Sustainable finance – obligation on investment funds to advise clients on social & environmental aspects (zobowiązania dla funduszy inwestycyjnych)
Termin do przesyłania uwag: 5 lipca
Sustainable finance – obligation for insurance firms & brokers to advise clients on social & environmental aspects (zobowiązania dla firm ubezpieczeniowych I brokerskich)
Termin do przesyłania uwag: 5 lipca
Sustainable finance – obligation for (re)insurance companies to advise clients on social & environmental aspects (zobowiązania dla firm reasekuracyjnych)
Termin do przesyłania uwag: 5 lipca
 Sustainable finance – obligation for investment firms to advise clients on social and environmental aspects of financial products (zobowiązania dla firm inwestycyjnych)
Termin do przesyłania uwag: 5 lipca
Sustainable finance – obligation for alternative investment funds to advise clients on social & environmental aspects (zobowiązania dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych)
Termin do przesyłania uwag: 5 lipca
Źródło: Komisja Europejska