Konsultacje UE – Określanie śladu środowiskowego – metody i rezultaty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planów działania dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług (metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności przedsiębiorstw oraz produktów.
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 31 sierpnia 2020 r.

W ramach tej inicjatywy firmy będą musiały uzasadnić swoje twierdzenia dotyczące śladu środowiskowego ich produktów/usług, stosując standardowe metody ilościowego określenia. Celem jest sprawienie, aby twierdzenia takie były wiarygodne, porównywalne i możliwe do zweryfikowania w całej UE, a także – ograniczenie tzw. pseudoekologicznego marketingu (stwarzania przez firmy mylnego wrażenia co do ich wpływu na środowisko).
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-methods
Źródło: Komisja Europejska