KPP – PODATNIK BĘDZIE PONOSIŁ KONSEKWENCJE ZA OPIESZAŁOŚĆ FISKUSA!

Warszawa 30.12.2009

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca wydawania tzw. milczących interpretacji podatkowych oznacza, że za opieszałość fiskusa w doręczaniu pism konsekwencje ponosił będzie podatnik. Konfederacja Pracodawców Polskich, kierując się przekonaniem, że przedsiębiorca od którego wymaga się respektowania prawa, powinien mieć do niego dostęp w prosty i zrozumiały sposób, od samego początku zabiegała o wprowadzenie do naszego systemu prawnego instytucji interpretacji podatkowej. Jakiegokolwiek tendencje zmierzające w kierunku pozbawiania przedsiębiorców pewności związanej z wydawanymi interpretacjami KPP ocenia zdecydowanie negatywnie.