Masaaki Imai Honorowy Mantor Związku Pracodawców Polska Miedź

Rada WykonDSC_0243awcza Związku Pracodawców Polska Miedź Uchwałą nr 88/2013 z dnia 30 września 2013 roku postanowiła wyróżnić Tytułem: „Honorowy Mentor Związku Pracodawców Polska Miedź” Pana Masaaki Imai

Pamiątkowa patera wykonana z zasobów kruszcu wydobytego i przetopionego w KGHM Polska Miedź S.A. została wręczona podczas Debaty “Pracodawcy razem mogą więcej” w dniu 10 października w Legnicy.

Pan Masaaki Imai
Prezes Honorowy KAIZEN Institute Consulting Group Ltd.

Masaaki Imai IMG_8881– urodzony w Tokio w roku 1930, absolwent Uniwersytetu Tokijskiego, znany jako „Guru Lean” i architekt ciągłego doskonalenia, jest pionierem i liderem w szerzeniu filozofii KAIZEN na całym świecie. Jako pierwszy zaszczepił idee KAIZEN w świadomości biznesu, opisując i propagując na całym świecie zasady zarządzania, znane jako Toyota Production System, współcześnie rozumiane jako zasady szczupłego wytwarzania i myślenia, czy też lean management. W roku 1985 założył KAIZEN® Institute Consulting Group, organizację o zasięgu światowym, obecną dziś w ponad 30 krajach świata. Od ponad 30 lat wspiera firmy na całym świecie we wdrażaniu koncepcji, systemów i narzędzi KAIZEN. Masaaki Imai całe życie poświęcił filozofii KAIZEN, a najważniejsze jej zasady zebrał w swoich trzech fundamentalnych dziełach – KAIZEN®, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii (1986), Gemba KAIZEN (1997) oraz Gemba KAIZEN II (2012). Wszystkie trzy pozycje zostały wydane również w Polsce.
Przez całIMG_8902y czas jest zapraszany na międzynarodowe konferencje, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wykładał w ponad 30 krajach świata propagu¬jąc filozofię KAIZEN. Przeprowadza Gemba Tours oraz edukuje menedżerów w zakresie wdrażania technik, koncepcji i narzędzi KAIZEN.
W tym roku Masaaki Imai zagości w Polsce po raz 12, począwszy od roku 2004, w którym powstał polski Instytut KAIZEN.

ByIMG_8922ł honorowym mówcą podczas dziewięciu edycji Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN we Wrocławiu. Odwiedził największe polskie przedsiębiorstwa, w tym KGHM Polska Miedź S.A., dzieląc się doświadczeniem w obszarze funkcjonowania biznesu w oparciu o zasady KAIZEN. W ubiegłym roku był gościem specjalnym Związku Pracodawców Polska Miedź. Masaaki Imai, poprzez swój autorytet
i zaangażowanie daje bardzo duży impuls do wdrożenia w organizacjach efektywnych zasad zarządzania.

IMG_8934