MCZ Najlepszy

MCZ najlepszy

mcz1“Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie w tegorocznym, jubileuszowym X Rankingu Szpitali pn. “Bezpieczny Szpital”, organizowanym przez “Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zajęło I miejsce wśród dolnośląskich szpitali oraz VIII miejsce w Polsce.

W tegorocznym rankingu uczestniczyło 256 szpitali, w tym:

216 szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych,
15 zabiegowych szpitali monospecjalistycznych,
25 szpitali zabiegowych.