Ministerstwo Energii: Łączność specjalna dla energetyki – spotkanie dla przedsiębiorców

Ministerstwo Energii zaprasza operatorów telekomunikacyjnych, dostawców rozwiązań teleinformatycznych, jednostki zajmujące się badaniami i rozwojem do przedstawienia swoich propozycji  w zakresie modernizacji obecnie funkcjonujących systemów łączności w energetyce. Spotkanie poświęcone temu tematowi odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. w ME.Funkcjonowanie sprawnego i skutecznego systemu energetycznego jest jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego kraju. Ministerstwo Energii realizuje program przebudowy krajowej sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną (smart grid). Jest to również jeden z projektów strategicznych „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Bardzo ważnym zadaniem w tym zakresie będzie modernizacja obecnych systemów łączności (w szczególności systemu łączności trankingowej) wykorzystywanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego. Prace te będą skorelowane z działaniami podjętymi przez MSWiA w ramach utworzenia tzw. Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR).Godziny spotkań z poszczególnymi zainteresowanymi zostaną ustalone w zależności od kolejności zgłoszeń i zakresu planowanych prezentacji.

Spotkania odbędą się 31 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00-16:00 w Ministerstwie  Energii. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 26 sierpnia 2016 r., prosimy kierować je na adres e-mail: Dariusz.bogucki@me.gov.pl

Źródło: http://www.me.gov.pl/node/26328