Ministerstwo Finansów – ulga na robotyzację – konsultacje założeń

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad koncepcją tzw. ulgi na robotyzację. W załączeniu prezentacja przedstawiona przez resort na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pracodawców, zawierająca wstępne informacje na temat zasad funkcjonowania ulgi.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag lub własnych propozycji w terminie do 17 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.