Mniej odpadów opakowaniowych – przegląd przepisów – 2 faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących odpadów (Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych tzw.‘Packaging Directive) .

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 stycznia 2020 r.

W gospodarce o obiegu zamkniętym powinno być coraz mniej odpadów, a produkty powinny być w miarę możliwości wykorzystywane ponownie i poddawane recyklingowi. Oznacza to, że odpady opakowaniowe powinny być również ograniczane i opakowania powinny być łatwiejsze w recyklingu. Komisja podda przeglądowi wymogi dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w UE. Elementami tego przeglądu będą: poprawa projektów opakowań w celu wspierania ich ponownego wykorzystania i poddawania recyklingowi, zwiększenie zawartości nadającej się do recyklingu w opakowaniach, rozwiązanie problemu zbędnego pakowania, zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-requirements-for-packaging-and-feasibility-of-measures-to-prevent-packaging-waste
Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.