Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 18 czerwca 2020 r.

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje.
Szczegóły wg stanu na dzień 18 czerwca 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.