Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 22 lipca 2020 r.

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje.
Szczegóły wg stanu na dzień 22 lipca 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.