Nagrody za wybitne osiągnięcia techniczne dla członków ZPPM

1. Dolnośląski Wicemistrz Techniki-firma Kret i S-Ka z Chojnowa za projekt samojezdnej platformy P-94 do cięcia wysokogabarytowych ceramicznych kominów przemysłowych wraz z układem elektro-hydraulicznym wykorzystującej układ stałociśnieniowy i sterowanie proporcjonalne.
2. Dolnośląski Wicemistrz Techniki- KGHM Polska Miedź S.A Oddzial Zakłady Górnicze “Rudna” za opracowanie systemu ochrony wyrobisk górniczych znajdujacych się przed frontem eksploatacyjnym.
3.Dolnośląski Mistrz Techniki NOT dla firmy Mine Master Sp. z o.o za projekt ” Feximaster przystawka wiertnicza, zdalnie sterowana przystosowana do zamontowania na koparkach przedsiębiernych i podsiębiernych, przystosowująca maszyny do prac ziemnych w wozy wiercące.
4. Wicemistrz Techniki NOT dla Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM Legment Sp z o.o za projekt  ładowarki kołowo-przegubowej LKP-0903.
5. Wicemistrz techniki dla firmy Inova Centrum Innowacji Technicznych sp z o.o  za projekt stacji-transformatorowej przewoźnej