NFZ OSTRO TNIE KONTRAKTY W MAŁOPOLSCE

Warszawa 30.12.2009

Konfederacja Pracodawców Polskich z najwyższym niepokojem obserwuje działania małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące drastycznego obniżenia kontraktu niepublicznym ZOZ-om z tego regionu. Zdaniem KPP decyzja dyrektora małopolskiego oddziału NFZ skazuje prywatne szpitale na bankructwo.