Niebieska energia – ocena unijnej polityki w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne unijnej polityki w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – zasoby wodne.

Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 10 grudnia 2020 r. 

W 2014 r. Komisja przedstawiła plan działania mający na celu wykorzystanie potencjału wód (mórz, oceanów, mniejszych zbiorników wodnych) do wytwarzania czystej i zrównoważonej energii. Częścią planu były projekty dotyczące niebieskiej energii, inwestycji i zdolności wytwórczej w Europie – zostaną one poddane ocenie. Ocena stanowi również część przeglądu przyszłego kierunku polityki UE w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12061-Evaluation-of-ocean-energy-development-and-support-policies

Źródło: Komisja Europejska