Nowe zasady ochrony infrastruktury krytycznej w UE – konsultacje

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie zmian dot. zasad ochrony infrastruktury krytycznej (The European Critical Infrastructure Directive 2008/114/EC).
Ostateczny termin na odpowiedź to 7 sierpnia 2020 r.
Infrastruktura krytyczna (IK) oznacza aktywa, systemy lub ich części znajdujące się w państwach członkowskich, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństw: zdrowia, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego. Jej zniszczenie lub trwałe uszkodzenie spowodowałoby znaczny wpływ na utrzymanie funkcji gospodarczych i społecznych: zdrowie, żywność, bezpieczeństwo, transport, energia, systemy informacyjne, usługi finansowe itp.

Inicjatywa UE ma na celu zapewnienie lepszej ochrony IK przed zniszczeniami spowodowanymi klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ze strony człowieka (np. terroryzm, cyberataki, dezinformacja, wrogie przejęcia spoza UE), biorąc pod uwagę rosnące powiązania między sektorami życia (gospodarki) czy też nowe zagrożenia (np. zmiany klimatu, pandemie).
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12462-Enhancement-of-European-policy-on-critical-infrastructure-protection
Źródło: Komisja Europejska