Nowelizacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (EU Green Deal – Revision of the Energy Taxation Directive )

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96), jako istotny element wprowadzania strategii Europejski Zielony Ład.

Ostateczny termin na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 14 października 2020 r.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Weryfikacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii wpisuje się w szereg reform politycznych mających przyczynić się do realizacji tego celu.

Główne cele zmiany dyrektywy to:

  • dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów w dziedzinie energii wyznaczonych na rok 2030 i do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.,
  • ochrona jednolitego rynku UE poprzez aktualizację zakresu i struktury stawek podatkowych oraz racjonalizację korzystania z fakultatywnych zwolnień i ulg podatkowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska