Nowi Pracodawcy wśród nas

Jest nam niezmiernie miło powitać wśród nas nowych członków. Do naszego grona dołączyli VICESIMA Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Sitarstwo z Drutu i Tworzywa Bolesław Kowalski z Lubina:

1. VICESIMA Sp. z o.o.

Forma prawna przedsiębiorstwa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000337859).

Przedmiotem działalności Spółki są usługi wykonywane dla przemysłu z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, geologicznej obsługi inwestycji, bezpieczeństwem i higieną pracy, monitoringu wód ścieków i powietrza oraz wierceń (rozpoznanie geologiczne, wiercenie studni). W szczególności firma wykonuje następujące świadczenia:

  • Pozwolenia Zintegrowane,
  • Przygotowanie programu monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Badania okresowe w zakresie monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Obliczanie opłat związanych z emisją do środowiska
  • ocena walorów przyrodniczych wszystkich możliwych terenów,
  • inwentaryzacja fauny i flory z uwzględnieniem gatunków chronionych prawem polskim i unijnym na potrzeby inwestycji, inwentaryzacji przyrodniczych gmin i terenów chronionych,
  • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, wraz z zaleceniami mającymi na celu minimalizację wpływu inwestycji na środowisko,
  • plany ochrony dla obszarów chronionych i obszarów Natura 2000,
  • monitoringu przyrodniczego.

Firma zarejestrowana została w KRS w roku 2009

2. Sitarstwo z Drutu i Tworzywa Bolesław Kowalski  

Przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie indywidualnej działalności gospodarczej (zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Lubin pod numerem 000097).

Obecnie firma specjalizuje się w produkcji siatek na wymiar: zgrzewanych, krepowanych, ślimakowych, plecionych, tkanych z drutu stalowego, chromoniklu, stali, metali kolorowych (miedź, mosiądz, fosforobrązu), tworzyw sztucznych, produkcją ogrodzeń systemowych, palisadowych, ogrodzeń typu metaloplastyka, produkcją bram i furtek.

Działalność prowadzona jest od 1986 roku.