objaśnień zmienianych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w zakresie:

  • objaśnień zmienianych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności

stosowny dokument znajduje się pod adresem: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=477c97e2-2553-44bc-b4c4-10876522b9ac&groupId=764034
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego zagadnienia w terminie do 20 grudnia 2018 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl