Ochrona warstwy ozonowej – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących ochronie klimatu dot. warstwy ozonowej (m.in ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1005/2009 (the ODS Regulation).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 listopada 2020 r.

Polityka UE służy wdrożeniu Protokołu montrealskiego ONZ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i ma przyczyniać się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Zakazany jest import, eksport i stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową. Przepisy są oceniane jako ogólnie skuteczne, ale w ramach bieżącej inicjatywy analizuje się możliwości ulepszeń, takich jak prostsze i bardziej przejrzyste środki kontroli czy też większa spójność z przepisami celnymi (tzw. „system jednego okienka”).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12310-Ozone-layer-protection-revision-of-EU-rules
Źródło: Komisja Europejska