Odpowiedzialne górnictwo wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z COVID-19

Pandemia COVID-19 to globalny kryzys społeczny i zdrowotny, który zdefiniował nasze czasy. Służba zdrowia, rządy, administracja państwowa, pracodawcy, pracownicy i ich organizacje dążą do zahamowania rozprzestrzeniania się zjawiska. Wirus wywołuje presję na globalną gospodarkę, a społeczeństwa zmagają się z ograniczeniami, próbując funkcjonować w „nowej rzeczywistości”.
Firmy górnicze (m.in. podmioty członkowskie ICMM) bardzo szybko zareagowały na sytuacje, wprowadzając środki mające na celu ochroną bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wsparcie społeczności. Analiza odpowiedzi, informacje o narzędziach wsparcia i działaniach firm wydobywczych stała się podstawą raportu ICMM: Briefing COVID-19 ICMM member response (skrót dokumentu w załączeniu). Raport to dowód na to, że przemysł jest najlepiej przygotowany do wspierania społeczności, państw i gospodarek (m.in. łańcuchów dostaw) w obecnej sytuacji, w procesie odbudowy i przyszłej działalności.
Znaczenie i odpowiedzialność górnictwa:

 • górnictwo jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania gospodarek i społeczeństw, prawie każda branża, dziedzina życia jest uzależniona od zaopatrzenia w metale i minerały;
 • przemysł ma zasadnicze znaczenie dla budżetów krajów „bogatych w surowce”;
 • górnictwo jest gwarantem wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy i programy społeczne,
 • przemysł będzie również odgrywał kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną w przyszłości[1],
 • europejskie górnictwo będzie niezbędne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.


Wyniki finansowe przedsiębiorstw górniczych są ważne, nie mogą jednakże być realizowane kosztem życia, zdrowia i funkcjonowania ludzi. Kierując się tym, firmy wydobywcze (m.in. członkowie ICMM) wdrożyły niezbędne środki zapewniające najwyższe standardy ochrony zdrowia i higieny dla zabezpieczenia własnych pracowników i społeczności lokalnych.
Strategia UE Europejski Zielony Ład będzie wymagała stosowania większej ilości metali bazowych. Europejski przemysł surowcowy może wnieść swój wkład i ma bardzo niski ślad węglowy.
Według danych Eurometaux europejski ekosystem metali jest liderem wśród branż w przejściu do neutralności klimatycznej z uwagi na:

 • wysoki poziom elektryfikacji (odejście od procesów intensywnie wykorzystujących węgiel), z 58% udziałem energii elektrycznej w ogólnym zużyciu energii w tym sektorze,
 • wysoki poziom historycznej redukcji emisji, z poprawą o 61% w stosunku do poziomów z 1990 r.,
 • wysoki poziom cyrkularności – około 50% europejskiej produkcji metali podstawowych pochodzi obecnie ze źródeł pochodzących z recyklingu.

Rola przemysłu wydobywczego w walce z COVID-19
Przemysł wydobywczy czerpie ze swoich doświadczeń w zarządzaniu podobnymi kryzysami zdrowotnymi (epidemie eboli, gruźlicy i malarii), wspierając lokalne społeczności w związku z wyzwaniami związanymi z COVID-19. Istniejące modele współpracy, zaangażowanie profesjonalnych służb pozwalają na wsparcie rządów, samorządów oraz NGO, dzielenie się wiedzą i poszukiwaniem rozwiązań krytycznych problemów wynikających z COVID-19.
Wsparcie dla gospodarki będzie kluczowe w przyszłości dla odbudowy firm w procesie długoterminowego ożywienia gospodarczego.
Pandemia COVID-19 dotknęła nas wszystkich, a firmy górnicze chcą być częścią obecnych i przyszłych rozwiązań dla zwiększenia odporności ekonomicznej i tempa rozwoju społecznego.
Źródła:

 1. ICMM – International Council on Mining and Metals, Briefing COVID-19: MINING WITH PRINCIPLES TO ADDRESS A HEALTH AND SOCIAL CRISIS https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/icmm-briefing_covid-19.pdf
 2. KGHM Polska Miedź S.A. „EUROPEAN GREEN DEAL a perspektywy dla miedzi” https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/european-green-deal-a-perspektywy-dla-miedzi
 3. VERAM project RESEARCH AND INNOVATION ROADMAP 2050 A Sustainable and Competitive Future for European Raw Materials https://www.etpsmr.org/wp-content/uploads/2018/04/Broch.Veram_180328_LR.pdf

[1] Bank Światowy prognozuje, że do 2050 r. rozwijająca się produkcja turbin wiatrowych potrzebować będzie o 300% więcej metali, o 200% więcej metali będzie potrzebne do wytwarzania paneli słonecznych i aż o 1000% wzrośnie zapotrzebowanie na metale niezbędne do produkcji akumulatorów (źródło: Bank Światowy – Rosnąca rola minerałów i metali dla niskoemisyjnej przyszłości, 2017).