Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że trwają konsultacje następujących projektów aktów prawnych:

pakiet projektów ustaw związany z prawem budowlanym: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające te ustawy;

projekt ustawy o architektach wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji i wzorem karty zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316602/katalog/12538400#12538400

projekt ustawy o inżynierach budownictwa wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji i wzorem karty zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316603/katalog/12538453#12538453

projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji i wzorem karty zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316604/katalog/12538506#12538506

Projekty te wprowadzą szereg szczegółowych regulacji zawodów architekta oraz inżyniera budownictwa – od kwalifikacji, poprzez zasady wykonywania zawodu, po odpowiedzialność za ewentualne uchybienia.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 19 października 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl