Podatek akcyzowy – Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:
1)       Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322800/katalog/12610108#12610108 )  – termin zgłaszania uwag – 2 sierpnia 2019 r.,
2)       Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322819/katalog/12610925#12610925 ) – termin zgłaszania uwag – 30 lipca 2019 r.,
3)       Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322650/katalog/12608408#12608408 ) – termin zgłaszana uwag – 23 lipca 2019 r.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii we wskazanych terminach na adres szkop@pracodawcy.pl .

Sorry, no attachments exist.