Konsultacje społeczne – podziękowanie za przesłane uwagi

Związek Pracodawców Polska Miedź uczestniczy w procesie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Uwagi dotyczące konsultowanego projektu przekazane zostały Pracodawcom RP, w celu opracowania jednolitego stanowiska Pracodawców RP, organizacji pracodawców reprezentatywnej na poziomie krajowym w rozumieniu przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Stanowisko pracodawców przekazane zostanie w ramach konsultacji Ministrowi Środowiska.
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź pragnie złożyć wyrazy podziękowania Pani Magdalenie Worsa – Kozak z KGHM Cuprum Sp. z o.o. we Wrocławiu za aktywne uczestnictwo w procesie konsultacji tego rozporządzenia.

Uwagi do w/w projektu zamieszczone są na naszej stronie w zakładce działalność – legislacja – stanowiska i opinie Związku