PORADNIK UE: COVID-19: POWRÓT DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA – dostosowanie środowiska pracy i ochrona pracowników

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała poradnik mający na celu dostosowanie środowiska pracy i ochronę pracowników w dobie COVID-19.

Niniejsze niewiążące wytyczne mają pomóc pracodawcom i pracownikom zachować bezpieczeństwo i higienę w środowisku pracy, które się znacznie zmieniło.
Znajdują się w nich rady na temat oceny ryzyka i odpowiednich środków, takich jak minimalizowane narażenia, wznawianie pracy, radzenie sobie z nieobecnością pracowników i zarządzanie pracownikami pracującymi z domu.
Ponadto dodano informacje i inne linki dotyczące wielu sektorów, zawodów i krajów.

https://osha.europa.eu/pl/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,  EU-OSHA | agencja Unii Europejskiej