poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • poselski (Kukiz’15) projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;


Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem przesyłam w załączeniu.
Projekt zakłada wprowadzenie nowej instytucji, jaką miałby być urlop ciążowy oraz nowej formy świadczenia – zasiłku ciążowego
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 28 czerwca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Sorry, no attachments exist.