Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Szanowni Państwo,
w trakcie prac Sejmowych znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 704).
Projekt dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. Zawiera on propozycje pomocowe dla przedsiębiorców w związku z wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. świadczenie postojowe czy mikropożyczkę, a także zwolnienie ze składek na ZUS za listopad.
Link do projektu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=704
I czytanie projektu odbyło się w komisjach. Projekt skierowano do opinii do organizacji społecznych. Kolejne 21. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 4 i 5 listopada 2020 r.
Prosimy o analizę projektu oraz ewentualne uwagi bądź propozycje poprawek. Nie wskazujemy żadnego terminu na ich wysłanie, gdyż proces legislacyjny najpewniej będzie bardzo dynamiczny i spodziewamy się szybkiego uchwalenia ustawy. Niemniej jednak, Państwa uwagi są cenne i pozwolą nam na przekazanie ich do wnioskodawców oraz Rządu RP oraz, jeśli napłyną szybko, a także na zgłaszanie postulatów także w trakcie prac sejmowych oraz senackich.
Uwagi należy kierować na adres szkop@pracodawcy.pl .