POZYTYWNE DOKONANIA RZĄDU

Warszawa 12.11.2009

Konfederacja Pracodawców Polskich oceniając dwulecie rządu Donalda Tuska pozytywnie odbiera zwiększenie ochrony przedsiębiorców przed nadużywaniem prawa przez organy kontroli, m.in. dzięki wprowadzeniu instytucji sprzeciwu, wprowadzeniu zasady, że dowody zebrane w wyniku kontroli przeprowadzonej z naruszeniem prawa nie mogą być wykorzystywane w żadnym postępowaniu prowadzonym przeciw przedsiębiorcy, oraz nowelizacji ponad 50 innych ustaw. Dzięki temu zasady chroniące przedsiębiorców nie mogą być już omijane przez poszczególne organy kontroli na podstawie ich ustaw branżowych.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl