Prawo konkurencji UE – obwieszczenie w sprawie definicji rynku (ocena)

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa konkurencji Unii Europejskiej.
Ostateczny termin na odpowiedź dto 9 października 2020 r.

Unijne reguły konkurencji opierają się na wspólnej definicji pojęć, w tym na pojęciach „właściwego rynku produktowego” i „właściwego rynku geograficznego”. Komisja określiła je w swoim obwieszczeniu z 1997 r., aby pomóc w określeniu granic konkurencji między przedsiębiorstwami. Komisja oceni, czy należy zaktualizować te definicje, aby zapewnić, że są dokładne i aktualne oraz przedstawiają jasne, spójne i dostępne podejście do definiowania rynku w sprawach dotyczących konkurencji (ochrona konkurencji / łączenie przedsiębiorstw) w różnych sektorach.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się plan oceny regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law
Źródło: Komisja Europejska