Prawo UE w zakresie ochrony środowiska – lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości (zaktualizowane przepisy)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska – wymiar sprawiedliwości.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 grudnia 2020 r.

W sytuacji, w której nie przestrzegane są  prawa i obowiązki wynikające z przepisów w dziedzinie ochrony środowiska (np. czysta woda, jakość powietrza, gospodarowanie odpadami obywatele mogą pociągnąć różne instytucje i podmioty do odpowiedzialności. Nowe przepisy powinny zapewnić zainteresowanym lepszy dostęp do kontroli administracyjnych i sądowych na poziomie UE oraz do sądów krajowych we wszystkich krajach UE.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena planów działania w tym obszarze.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165-Access-to-Justice-in-Environmental-matters

Źródło: Komisja Europejska