prekonsultacje projektu wprowadzającego ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto prekonsultacje projektu wprowadzającego ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT
Link do projektu  https://www.gov.pl/attachment/d51b484f-9e6b-4aee-b75d-da02cdebf21d
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji edytowalnej w terminie do 18 sierpnia 2020 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl