Produkty przemysłowe – ocena nowych ram prawnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne ram prawnych dotyczących produktów przemysłowych w UE (w oparciu o New Legislative Framework for EU product w odniesieniu do Rozporządzenia UE Nr 765/2008) .
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 grudnia 2020 r.

Nowe ramy prawne dotyczące produktów przemysłowych w UE mają na celu usprawnienie rynku wewnętrznego towarów przez poprawę nadzoru rynku i podniesienie jakości ocen zgodności. Zważywszy na nieustające zmiany w świecie technologii, inicjatywa ta ma na celu ocenę tego, czy nowe ramy prawne nadal spełniają swoje zadanie w kontekście gospodarki cyfrowej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna plan oceny skutków regulacji w tym obszarze.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Evaluation-of-the-New-Legislative-Framework-for-EU-legislation-on-industrial-products
Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.