Program Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład – opublikowanie tematów konkursowych

Opublikowano dodatkowy konkurs w ramach programu Horyzont 2020 – dotyczący obszarów badawczych związanych ze strategią UE: Europejski Zielony Ład.

Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard EUR i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Konkurs ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów, w tym m.in: klimat, energia, transport, budownictwo, różnorodność biologiczna.

Komisja Europejska oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą wymierne i długotrwałe rezultaty dla obywateli.

Otwarcie konkursu: 22 września 2020 r.  Termin zakończenia naboru wniosków: 26 stycznia 2021 r.

Więcej informacji oraz składanie wniosków: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=European%20Green%20Deal;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Zainteresowanym złożeniem wniosku w konkursie polecamy udział w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020 (22 – 24 września 2020): https://research-innovation-days.ec.europa.eu/. Podczas tego wirtualnego wydarzenia Komisja Europejska zorganizuje sesje informacyjne poświęcone poszczególnym tematom konkursowym, a także zapewni uczestnikom możliwość spotkań bilateralnych on-line na specjalnej platformie: https://green-deal-matchmaking-session.b2match.io/.

Polecamy również spotkania brokerskie do konkursu Europejski Zielony Ład:

 

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/europejski-zielony-lad-dodatkowy-duzy-konkurs-w-programie-horyzont-2020
 

Źródło: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE