Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji społecznych:

  • projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543041#12543041
Jest to obszerny projekt wprowadzający liczne zmiany, dotyczące m.in. Prezesa URE i jego kompetencji, inteligentnych liczników, ustawy o elektromobilności, magazynowania energii, koncesji, zamkniętych systemów dystrybucyjnych.
Uprzejmie proszę o uważną analizę powyższych dokumentów oraz przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 5 listopada 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl