Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt objaśnień dotyczących stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;

przedmiotowy projekt objaśnień wraz z projektem formularza dsf-1 oraz klauzulą informacyjną dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-daniny-solidarnosciowej

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 22 marca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl