Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym.

Projekt rozporządzenia zmienia harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno – rządowym. Przy czym projekt uwzględnia zarówno przeznaczenia częstotliwości określone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, jak i wymagania stosowane przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Efektem projektowanych regulacji będzie przewidywalność działań państwa w zakresie regulowanym harmonogramem, tj. w zakresie terminu do rozdysponowania częstotliwości. Zmiana harmonogramu niewątpliwie wpłynie na tworzone przez przedsiębiorców plany biznesowe, a także będzie miała wpływ na określenie przez nich ryzyk związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340353
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 listopada 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.