Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt rozporządzenia ułatwi dalsze niesienie pomocy rzeczowej w postaci darowizn niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały ochronne) na rzecz określonych podmiotów realizujących zadania publiczne, w związku z przedłużającą się pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-2. Niniejszy projekt przewiduje przedłużenie do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały ochronne) dokonywanych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą (których zadaniem są działania w zakresie zwalczania COVID-19), a także określonych jednostek pomocy społecznej (tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej) z przeznaczeniem na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawa prawna: ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337305

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 sierpnia br. do godz. 10.00 na adres szkop@pracodawcy.pl.. lub bezpośrednio do autorów na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl. Wyznaczony krótki termin na zgłaszanie uwag wynika z pilności prowadzonych prac legislacyjnych – rozporządzenie m.in. przedłuża preferencję stosowaną do 31 sierpnia 2020 r. w związku z działaniami w zakresie walki z epidemią COVID-19.