Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Projekt rozporządzenia zakłada czasowe utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju (między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i cygaretek), wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20
sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2427, z późn. zm.) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia
na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

Przedmiotowe rozporządzenie przedłuża zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do dnia 31 grudnia 2022 r. importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, innych niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337901

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.